Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Vänsterpartiet Vallentunas kommunplan 2019-2021

Den 12 november sammanträder Vallentunas nyvalda kommunfullmäktige för att fastställa en budget och en vision för de närmaste åren. Bakom siffrorna kan man urskilja de olika synsätt som präglar majoritetsstyret i kommunen och det samhälle vi inom Vänsterpartiet vill verka för: Ett Vallentuna för alla, inte bara för de rika. Med tanke på de stora behov som finns i bland annat omsorg och skola och de stora investeringar som krävs, anser vi att kommunalskatten behöver höjas stegvis med 1,60...

Yttrande över detaljplan för Kårsta-Rickeby 2

Kårsta stationssamhälle ska förtätas och ett förslag till detaljplan har lagts fram. Det möttes av kraftig kritik hos Kårstaborna och ett nytt förslag ska utarbetas. För att det nya förslaget ska bli så bra som möjligt har Samhällsbyggnadsförvaltningen ändå efterlyst synpunkter på det tidigare förslaget, som innebar en mycket hårdhänt omdaning av delar av området. Vi har engagerat oss i frågan, träffat Kårstabor och deltagit i ett samrådsmöte. Vårt yttrande till förvaltningen bifogas här. Gunnar Bergström och Lena Lundgren Vänsterpartiet Vallentuna Kårsta detaljplan yttrande Vänsterpartiet