Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Vänsterpartiet behövs i Vallentuna

VallentunasjönVi är Vänsterpartiet i Vallentuna, ett antal samhällsintresserade personer som av vilja och intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitiken. Vi vill förändra och förbättra tillvaron för invånarna i Vallentuna, men självklart också i Sverige och resten av världen. Vårt mål är ett demokratiskt samhälle, grundat på solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck. Ett samhälle som inte skapar funktionshinder. Ett samhälle som är rättvist och ekologiskt hållbart där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet...

Kongressen 2018

Gunnar Bergström från Vänsterpartiet Vallentuna har valts till en av Nordostföreningarnas tre ombud på Vänsterpartiets kongress i Karlstad den 9-11 februari 2018. Gunnar har skrivit en motion till kongressen om Vänsterpartiets missbrukspolitik. Vi har som förening ställt oss bakom den. Läs motionen här. Läs mer om Vänsterpartiets kongress på centrala hemsidan.