Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vallentuna

Synpunkter på förslaget till cykelplan

Vallentuna kommun har skrivit ett förslag till plan för komplettering och utbyggnad av cykelnätet. I förslaget tar man även upp undersökning av befintliga cykelvägar och cykelparkeringar med tanke på standard, säkerhet och trygghet. Samhällsbyggnadsförvaltningens Planeringsavdelning har skickat ut förslaget för att få in så många synpunkter som möjligt. Vi i Vänsterpartiet Vallentuna har granskat förslaget och kommit fram till en del synpunkter. Vänsterpartiets granskning har gjorts av Sandra Ödevid, Ola Nordstrand och Lena Lundgren. Här är några synpunkter: För att gång- och cykelvägarna ska vara användbara för alla så måste de asfalteras. Då fungerar dom bra för personer som använder...