Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Motion angående olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar

Den 9 juni 2014 lämnar Vänsterpartiet Vallentuna in en motion till kommunfullmäktige.
Vi vill att alla barn i Vallentuna ska känna sej trygga dygnet runt även om man råkar ut för en olycka.
Därför har vi skrivit motionen angående olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar.
Så här skriver vi:

I Vallentuna är våra barn och ungdomar inte olycksfallsförsäkrade genom kommunen under lov och övrig fritid.

När en kommun i Sverige beslutar hur man vill olycksfallsförsäkra de barn och ungdomar som är mantalsskrivna i kommunen finns två alternativ att ta ställning till:
? ”Dygnet runt” är det heltäckande alternativet som täcker dygnets 24 timmar alla dagar, året runt.
? Det snålare alternativet är att försäkra förskolebarn och ungdomar under den så kallade “verksamhetstiden”. Som namnet antyder är man då endast försäkrad under förskole/skoltid och annan kommunal verksamhet.

Färre än 18 % av landets kommuner har valt att ej försäkra sina barn och ungdomar under lov och övrig ledig tid.
Vallentuna kommun är tyvärr en av dessa kommuner.

Hade Vallentuna kommun under 2013 valt att ge barnen en heltäckande försäkring skulle merkostnaden blivit endast drygt 300.000 kronor, jämfört med den privata tilläggsförsäkringen som föräldrarna tvingas välja, mot en sammanlagd premie som kan beräknas till cirka 9.300.000 kronor.

Alla föräldrar, barn och ungdomar har rätt att känna sig trygga om olyckan är framme.
Den rätten ska gälla oavsett familjens ekonomiska situation.

Vänsterpartiet yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna att Vallentuna kommun, likt 238 andra kommuner i Sverige, utökar sin olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar till att gälla dygnet runt året runt.

Motionen lämnas in av Svein Tryti

Skriv en kommentar