Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vallentuna

Dag Ericson avliden

Vår partikamrat Dag Ericson har oväntat gått bort efter en kort tids sjukdom, 78 år gammal. Dag var medlem i Vänsterpartiet Vallentuna sedan många år och under den här mandatperioden ersättare i kommunstyrelsen. I flera år var han även ordförande i partiföreningen men lämnade det uppdraget vid vårt senaste årsmöte. Dag var en klippa i föreningen, pålitlig, plikttrogen och alltid väl påläst. Miljöfrågor i vid bemärkelse engagerade honom särskilt men han hade ett brett register och intresserade sig för alla de frågor som kommunstyrelsen måste ta ställning till. Hans lugna argumentering väckte respekt både i partiföreningen och i andra politiska sammanhang....

Nytt planerat bostadsområde brevid högexplosiv kemisk fabrik i centrala Vallentuna.

Trots protester är den borgliga majoriteten för att kommunpolitikern Ray Idemark(m) skall få använda sin mark till ett nytt bostadsområde. Problemet är att mycket nära ligger företaget Aerosol, en högexplosiv kemisk industri som fyller sprayburkar med gas. Detta bekommer inte den borgliga majoriteten; inte heller att detta är förbjudet enligt en EU-lag: Sevesodirektivet. Sevesodirektivet är ett EU-direktiv som reglerar byggande av kemiska anläggningar samt hur platser för allmänheten får planeras i närheten av sådana: I artikel 12:1 i direktivet, med rubriken ”kontroll över den fysiska planeringen”, föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna skall se till att målen när det gäller att förebygga allvarliga...