Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Dag Ericson avliden


Vår partikamrat Dag Ericson har oväntat gått bort efter en kort tids sjukdom, 78 år gammal.
Dag var medlem i Vänsterpartiet Vallentuna sedan många år och under den här mandatperioden ersättare i kommunstyrelsen.
I flera år var han även ordförande i partiföreningen men lämnade det uppdraget vid vårt senaste årsmöte.
Dag var en klippa i föreningen, pålitlig, plikttrogen och alltid väl påläst.
Miljöfrågor i vid bemärkelse engagerade honom särskilt men han hade ett brett register och intresserade sig för alla de frågor som kommunstyrelsen måste ta ställning till.
Hans lugna argumentering väckte respekt både i partiföreningen och i andra politiska sammanhang.
Dag lämnar ett stort tomrum efter sig och vi saknar honom mycket.
Våra tankar går till hans närmaste.

Lena Lundgren
Ordförande i Vänsterpartiet Vallentuna

Skriv en kommentar