Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Människovärdet är inte till salu

Presskonferens

Tid: Måndag 25 augusti, kl: 16.30.
Plats: Arkils Tingstad, vid regn: Kulturhuset i Vallentuna.

Vänsterpartiet i Vallentuna satsar på att utveckla kommunens funktionshinderpolitik.
Därför har vi bjudit in riksdagsledamot Ali Esbati som har profilerat sej i dessa frågor.
Med på presskonferensen finns även Vänsterpartiet Vallentunas Förstakandidat på fullmäktigelistan Fredrik Ahlkvist samt partiföreningens ordförande Lena Lundgren.

Ali Esbati har profilerat sej som en förkämpe för att människovärdet inte är till salu.

På försommaren diskuterades Proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i riksdagen.
Ali Esbati var pådrivande i debatten för att få bort flera föreslagna inskränkningsförslag.

Under Almedalsveckan presenterade Ali Esbati Vänsterpartiets miljardsatsning för att personer med funktionsvariationer i betydligt högre grad än i dag ska beredas plats på arbetsmarknaden.

Under eftermiddagen den 25 augusti kommer han att samtala med vänsterpartister i Vallentuna om hur man kan utveckla den kommunala politiken för att skapa strukturella förändringar för delaktighet utifrån FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning, definiera och ta bort diskriminerande otillgänglighet samt hur skattefinansierad verksamhet bör arbeta med icke-diskriminerande rekrytering.

Under fullmäktigemötet kommer Vänsterpartiet Vallentuna att läna in en första motion för att förbättra levnadsvilkoren för personer med funktionsnedsättning. Under hösten återkommer partiet med mer genomgripande förslag till förändringar och förbättringar för att Vallentuna kommun ska identifiera och arbeta bort sånt som skapar funktionshinder.

Kontakt:
Fredrik Ahlkvist 070 – 512 94 86
Lena Lundgren 0708 – 300 705

Skriv en kommentar