Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Vasemmistopuoluetta tarvitaan Vallentunassa

Tänä vuonna meillä on mahdollisuus vaihtaa poliittinen enemmistö! Nyt tarvitaan uudelleen
ajattelua, yritteliäisyyttä ja rohkeutta. Anna meille mahdollisuus muuttaa politiikkaa!

Hyvinvointi ei ole myytävänä.
Me olemme ainoa puolue joka määrätietoisesti ajaa kysymystä Ei voittoja
hyvinvoinnista.Mielestämme voi olla myös muita muotoja kuin kunnan omistamat koulut ja
vanhusten hoito – mutta voitto pitää mennä takaisin toimintaan.

Vallentuna – kunta kaikille

Kaikkien valiokuntien , hallintojen ja yhtiöiden pitää noudattaa YKn
sopimusta toimintakyvyttömien oikeuksista.

Asunto on oikeus- koko kunnassa

Vuokraasuntojen puute on huutava. Nuoriso muuttaa ja joillekin ryhmille on mahdotonta löytää
asuntoa. Koko kunnan pitää elää ja me ehdotamme: Aktivoikaamme kunnallinen asunto yhtiö
Össebyhus.
Rakentakaamme enemmän vuokraasuntoja niin että kaikki voivat saada asunnon kohtuuhinnalla,
Rakentakaamme lähelle yleisiä kulkuneuvoja ja enemmän Karby/Brottbyssä, Lindholmenissa ja
Kårstassa.

Asuntomuodoissa tarvitaan suurempaa mielikuvitusta ja vaihtelua. Ekologiska asuntoalueita,
kollektiivitaloja, pieniä rivitaloja? Rakentakaammea senioriasuntoja myös pieniin lähiöihin,
Terveydenhoitajan vastaanotto on avattava uudelleen Karbyyn.

Meille on ympäristötavoitteet etualan kysymyksiä

Meidän kiinnostumisemme ympäristöasioista on jo tunnettua ja tulee jatkumaan
hellittämättömästi. Me haluamme : Säästää Kristinebergin metsän. Rakentaa useampia
leikkipaikkoja, puistoja ja urheilukenttiä. Rakentaa uusia pyöräteitä ja aloittamalla jo päätetystä
Angarn-Karbystä. Järjestää uusi pienempi kierrätysasema Vallentunan keskukseen. Aloittaa
Angarnjärven niityn hoitaminen, yksi läänin parhaimmista lintujärvistä.

Paremmat kulkuyhteydet

Rakentakaamme paremmat poikittaisyhteydet kunnassa ja naapurikuntiin. Aloittakaamme
kunnallinen autopooli. Rakentakaamme Roslagin rata Arlandaan.

Me panostamme kouluun

Koulun opintotaso täytyy nousta! Opettajien ja oppilaiden täytyy saada mahdollisuudet tehdä
parastaan. ”Kouluraha”, opettajien palkat ja opettajien määrä pitää nostaa. Haluamme palkata
enemmän erikoisopettajia. Koulujen lisääntymisen suunnittelu pitää parantaa.

Lue lisää Vasemmistopuolueen kotisivulta.
”Det solidariska och feministiska alternativet”.
Http://vallentuna.vansterpartiet.se

Skriv en kommentar