Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Styrelsemötet den 22 september

Igår kväll hade Vänsterpartiet Vallentuna återigen ett kreativt styrelsemöte.
Vi gladdes över att vi gick framåt i valet och sörjde att det bara nästan räcket till två mandat.
Nu får vi istället nyttja vår enda plats maximalt.
Ordinarie ledamot i fullmäktige är Fredrik Ahlkvist och ersättare är Ola Nordstrand och Johan Rönn.
Vi pratade om den närmaste framtiden och slog fast att funktionshinderpolitiken och FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning är vår huvudfråga. Inom frågan ska vi se till att delfrågan om neuropsykiatriska diagnoser utvecklas.
I slutet av november ska vi fira vårt 90-årsjubileum.
Eftersom våra styrelsemöten är öppna ska vi från och med nu skicka kallelserna till samtliga medlemmar.

Skriv en kommentar