Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Vänsterpartiet behövs i Vallentuna

VallentunasjönVi är Vänsterpartiet i Vallentuna, ett antal samhällsintresserade personer som av vilja och intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitiken.
Vi vill förändra och förbättra tillvaron för invånarna i Vallentuna, men självklart också i Sverige och resten av världen.

Vårt mål är ett demokratiskt samhälle, grundat på solidaritet, jämställdhet och rättvisa.
Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck.
Ett samhälle som inte skapar funktionshinder.
Ett samhälle som är rättvist och ekologiskt hållbart där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan och där barnen är trygga och får de bästa förutsättningarna för sin utveckling.

Skriv en kommentar