Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Vänsterpartiet Vallentunas kommunplan 2019-2021

Den 12 november sammanträder Vallentunas nyvalda kommunfullmäktige för att fastställa en budget och en vision för de närmaste åren. Bakom siffrorna kan man urskilja de olika synsätt som präglar majoritetsstyret i kommunen och det samhälle vi inom Vänsterpartiet vill verka för: Ett Vallentuna för alla, inte bara för de rika.

Med tanke på de stora behov som finns i bland annat omsorg och skola och de stora investeringar som krävs, anser vi att kommunalskatten behöver höjas stegvis med 1,60 kr till 20,60. Det är en krona lägre än den genomsnittliga kommunalskatten i landet. För 2019 föreslår vi en höjning på 1 kr. Det ger utrymme för nödvändiga satsningar. De besparingar som har aviserats kan i stort sett undvikas.

Vallentunas invånare har inte råd med den extrema skattepolitik som har rått i kommunen. En låg skattesats kanske ger invånarna kortsiktigt mera pengar i plånboken, men gör det långsiktigt dyrare att skapa sig ett bra liv med den nödvändiga dagliga servicen.

Läs kommunplanen här. Vänsterpartiet Kommunplan 2019-2021

Skriv en kommentar