Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vallentuna

Depå för Roslagsbanans tåg

Roslagsbanans tåg ska få sitt underhåll i Vallentuna. Enligt dom planer som finns så ska en depå placeras i Molnby. Frågan är var i Molnby den bör placeras? Vänsterpartiet Vallentuna stödjer Hembygdsföreningens och Kulturnämndens synpunkter! Därför har vi skickat in ett yttrande till planeringsavdelningen hos Vallentuna kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning. Det är Ola Nordstrand som har skrivit yttrandet. Synpunkter med anledning av samråd angående Molnbydepån 2014 StorStockholms Lokaltrafik (SL) planerar att uppföra en tågdepå för Roslagsbanans tågunderhåll i Molnby. Med anledning av att bland andra Kulturnämnden och Vallentuna Hembygdsförening har motsatt sig ett bygge av tågdepå på föreslagen plats, har Vänsterpartiet i...

Motion angående olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar

Den 9 juni 2014 lämnar Vänsterpartiet Vallentuna in en motion till kommunfullmäktige. Vi vill att alla barn i Vallentuna ska känna sej trygga dygnet runt även om man råkar ut för en olycka. Därför har vi skrivit motionen angående olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Så här skriver vi: I Vallentuna är våra barn och ungdomar inte olycksfallsförsäkrade genom kommunen under lov och övrig fritid. När en kommun i Sverige beslutar hur man vill olycksfallsförsäkra de barn och ungdomar som är mantalsskrivna i kommunen finns två alternativ att ta ställning till: ? ”Dygnet runt” är det heltäckande alternativet som täcker dygnets...