sida

Motioner

Motioner från Vänsterpartiet Vallentuna

 

Kommunfullmäktige 12 oktober 2020

Motion om medborgarförslag

Motionen ännu ej besvarad.

 

Tryggt och snyggt? – Motion om städdagar

Motionen ännu ej besvarad.

 

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Utveckling av Träffpunkten

Motionen ännu ej besvarad.

 

Kommunfullmäktige 14 oktober 2019

Motion om att avveckla LOV-systemet i Vallentuna Kommun

Motinen ännu ej besvarad.

 

Kommunfullmäktige 17 juni 2019

Motion klimatnödläge 2019

KF 2019-10-14 ansåg att motionens punkter 1-3 var besvarade. Motionens punkt 4, förslaget om en årlig klimatdag, bifölls av KF.

 

Kommunfullmäktige 11 mars 2019

Motion angående utbildning av hemtjänstpersonal

KF ansåg att första att-satsen var besvarad och avslog den andra att-satsen.

 

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Motion om tillgängligheten till vallokalerna

KF biföll motionen 2019-11-11.

 

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Motion gällande konsekvenser av nedläggningen av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

KF avslog motionen 27 januari 2020.

 

Kommunfullmäktige 12 november 2018

Motion om utredning av konsekvenserna av Engelska skolans etablering

Motionen är ännu inte besvarad.

 

Kommunfullmäktige 16 juni 2018

Motion om Barnkonventionen i Vallentuna

Motionens första att-sats ansågs besvarad, de två övriga avslogs.

 

Kommunfullmäktige 13 november 2017

Motion angående förstelärare

Kommunfullmäktige avslog motionen 16 juni 2018

 

Kommunfullmäktige 11 september 2017

Motion angående busstrafik till Arlanda

Motionen avslogs av fullmäktige 11 december 2017.

 

Kommunfullmäktige 21 november 2016

Motion angående planeringen i centrala Vallentuna

Motionen avslogs av fullmäktige 11 december 2017.

 

Kommunfullmäktige 18 april 2016

Motion angående uppgradering av återvinningsstationerna

Denna motion bifölls på fullmäktigemötet den 21 november, den första motion som Vänsterpartiet har fått igenom på åratal! Idén var Johan Rönns.

 

Kommunfullmäktige 15 februari 2016

Motion angående solceller på tak på byggnader tillhörande Vallentuna kommun

Motionen avslogs av fullmäktige 13 november 2017.

 

Kommunfullmäktige 23 november 2015

Motion angående föreningsgård

Motionen avslogs av fullmäktige 19 juni 2017.

 

Kommunfullmäktige 14 december 2015

Motion angående Snapptunafältet

Motionen avslogs av fullmäktige 18 april 2016.

 

Kopiera länk