Kommunalpolitiskt program

Korttext finska

Kommunalpolitiskt program

Vi i Vänsterpartiet Vallentuna är ett antal samhällsintresserade personer som av vilja och intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitik.
Vi vill förändra och förbättra tillvaron för invånarna i Vallentuna, men självklart också i resten av Sverige.
Vi vet att vi har en bra politik och bra personer som kan vara med och ta ansvaret i så väl kommunen som landstinget och i riket.

Vi arbetar för en god miljö, rimliga levnadsvillkor och ett rikt liv för vanliga människor.
Våra självklara ledord är solidaritet, omtanke, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.
Vi har samlat huvuddragen i vår politik för Vallentuna i vårt kommunalpolitiska program.

Ladda ner vårt kommunalpolitiska program i pdf-format genom att klicka här!

Gå gärna med,

hjälp till att förändra och förbättra Vallentuna, Sverige och resten av världen!
Det är lätt att bli medlem i Vänsterpartiet.
Du behöver bara klicka på den här länken och fylla i vårt medlemsformulär.