Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Nytt planerat bostadsområde brevid högexplosiv kemisk fabrik i centrala Vallentuna.

Trots protester är den borgliga majoriteten för att kommunpolitikern Ray Idemark(m) skall få använda sin mark till ett nytt bostadsområde. Problemet är att mycket nära ligger företaget Aerosol, en högexplosiv kemisk industri som fyller sprayburkar med gas. Detta bekommer inte den borgliga majoriteten; inte heller att detta är förbjudet enligt en EU-lag: Sevesodirektivet. Sevesodirektivet är ett EU-direktiv som reglerar byggande av kemiska anläggningar samt hur platser för allmänheten får planeras i närheten av sådana: I artikel 12:1 i direktivet, med rubriken ”kontroll över den fysiska planeringen”, föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna skall se till att målen när det gäller att förebygga allvarliga...

Depå för Roslagsbanans tåg

Roslagsbanans tåg ska få sitt underhåll i Vallentuna. Enligt dom planer som finns så ska en depå placeras i Molnby. Frågan är var i Molnby den bör placeras? Vänsterpartiet Vallentuna stödjer Hembygdsföreningens och Kulturnämndens synpunkter! Därför har vi skickat in ett yttrande till planeringsavdelningen hos Vallentuna kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning. Det är Ola Nordstrand som har skrivit yttrandet. Synpunkter med anledning av samråd angående Molnbydepån 2014 StorStockholms Lokaltrafik (SL) planerar att uppföra en tågdepå för Roslagsbanans tågunderhåll i Molnby. Med anledning av att bland andra Kulturnämnden och Vallentuna Hembygdsförening har motsatt sig ett bygge av tågdepå på föreslagen plats, har Vänsterpartiet i...