Valet 2018

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste

Måndagen den 29 januari besöktes Vänsterpartiet i Vallentuna av riksdagsledamot Nooshi Dadgostar som berättade om Vänsterpartiets viktigaste frågor under den kommande valrörelsen. Parollen för Vänsterpartiet valet 2018 är Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.  Nooshi pratade om att vi i valet 2018 behöver en starkare vänster. De allra flesta skulle tjäna på att samhället blev mer jämlikt, skolsegregationen upphörde och arbetsmiljön blev bättre. Men de senaste årens regeringar har ökat klyftorna mellan fattig och rik. Vi behöver inte mer av den politiken. Vi står inför ett vägval. Det handlar om att göra livet bättre för dem som bäst behöver det,...

Kongressen 2018

Gunnar Bergström från Vänsterpartiet Vallentuna har valts till en av Nordostföreningarnas tre ombud på Vänsterpartiets kongress i Karlstad den 9-11 februari 2018. Gunnar har skrivit en motion till kongressen om Vänsterpartiets missbrukspolitik. Vi har som förening ställt oss bakom den. Klicka vidare och läs hela texten här så kan du ta del av motionen och få mer info om Vänsterpartiets kongress. Läs mer om Vänsterpartiets kongress på centrala hemsidan. Läs motionen Kongressmotion med rubriken: Kongressmotion om vänsterns missbrukspolitik