Solidaritetsarbete

Fairtrade skapar möjligheter för förändring

Det som mynnade i en kampanjdag för Fairtrade i Vallentuna den 16 september 2016, började med ett samtal med Åke T. Carlestam om hur Vallentuna församling av Svenska kyrkan startade upp sitt Fairtradearbete. Åke föreslog att vi skulle göra ett bredare samarbete och ta med Vallentuna församling, Åbybergskyrkan, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 2009 lämnade Miljöpartiet in en motion i kommunfullmäktige om att Vallentuna borde ansöka om att bli en Fairtrade City, men det blev avslag. Samma sak motionerade sedan Socialdemokraterna om 2011, och fick avslag, och lika illa gick det för oss i Vänsterpartiet vid vårt motionerande 2015.

Vi bestämde oss då för att göra något mer och efter samtalet med Åke T. Carlestam togs kontakt med Åbybergskyrkan, Svenska kyrkan, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi träffades med representanter för vart och ett av partierna och kyrkorna och bestämde att bjuda in föreningar, företagare, butiker, studieförbunden med flera till en träff och presentera bland annat idén om en kampanjdag i centrum i september. En arbetsgrupp utsågs och en inbjudan till en träff i april och till kampanjdagen i september skickades och delades ut tillsammans med Fairtradematerial.

Några butiker nappade direkt liksom AltGrönt i Vallentuna AB och Paragon/Aerosol och vi upprepade efter sommaren inbjudan med personliga besök, mailkontakter och per telefon. Åbybergskyrkan, som var först av kyrkorna i Vallentuna att certifieras som Fairtrade (2010), har ett brett utbud av varor med rättvisemärkning liksom Vallentuna kyrka, som blev certifierade 2012.

Kampanjdagen för Fairtrade i Vallentuna genomfördes sedan den 16 september i Vallentuna Centrum, och det blev stort intresse för varorna och kampanjen för en certifiering av Vallentuna kommun som en Fairtrade City. Vid utvärderingen av kampanjdagen kom vi fram till att göra om det hela under 2017 men då i samband med Fairtradeveckorna, som genomförs i hela Sverige i oktober. Arbetsgruppen för Fairtrade i Vallentuna kommer att sammanställa en insändare/artikel för främst lokaltidningarna och redan kring årsskiftet gå ut med en inbjudan enligt liknande upplägg som inför kampanjdagen 2016.
/Ola Nordstrand

Läs mer på Fairtrades hemsida: fairtrade.se

Vänsterpartiets kontaktperson är Markus Jönsson, markus.joensson1988@hotmail.com.