Ingen bild
2018-11-08
Vänsterpartiet Vallentunas kommunplan 2019-2021

Vänsterpartiet Vallentunas kommunplan 2019-2021

Den 12 november sammanträder Vallentunas nyvalda kommunfullmäktige för att fastställa en budget och en vision för de närmaste åren. Bakom siffrorna kan man urskilja de olika synsätt som präglar majoritetsstyret i kommunen och det samhälle vi inom Vänsterpartiet vill verka för: Ett Vallentuna för alla, inte bara för de rika. Med tanke på de stora behov som finns i bland annat omsorg och skola och de stora investeringar som krävs, anser vi att kommunalskatten be...
Ingen bild ingen bild
2018-10-01
Yttrande över detaljplan för Kårsta-Rickeby 2

Yttrande över detaljplan för Kårsta-Rickeby 2

Kårsta stationssamhälle ska förtätas och ett förslag till detaljplan har lagts fram. Det möttes av kraftig kritik hos Kårstaborna och ett nytt förslag ska utarbetas. För att det nya förslage...
Ingen bild ingen bild
2018-09-19
Vänsterpartiet behövs i Vallentuna för vår gemensamma välfärd!

Vänsterpartiet behövs i Vallentuna för vår gemensamma välfärd!

Det understryker de 801 Vallentunabor som röstade på oss i valet. Vi ökade med 0,5 procent till 3,8 procent och får därmed två mandat i kommunfullmäktige. Det är en stor framgång för oss i d...
Ingen bild ingen bild
2018-09-06
Rösta för ett Vallentuna för alla – inte bara för de rikaste

Rösta för ett Vallentuna för alla – inte bara för de rikaste

Här kan du ladda ned och läsa vad Vänsterpartiet i Vallentuna vill genomföra för att skapa ett bättre och rättvisare Vallentuna för alla i kommunen. Men också hur vi kan ställa om för att s...
2018-07-16
Vi vill skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste

Vi vill skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet Vallentunas kommunpolitiska program är färdigt! Under våren har vi diskuterat och formulerat de frågor som vi är engagerade i och som vi vill driva i vårt fortsatta arbete i komm...