Ingen bild
2018-10-01
Yttrande över detaljplan för Kårsta-Rickeby 2

Yttrande över detaljplan för Kårsta-Rickeby 2

Kårsta stationssamhälle ska förtätas och ett förslag till detaljplan har lagts fram. Det möttes av kraftig kritik hos Kårstaborna och ett nytt förslag ska utarbetas. För att det nya förslaget ska bli så bra som möjligt har Samhällsbyggnadsförvaltningen ändå efterlyst synpunkter på det tidigare förslaget, som innebar en mycket hårdhänt omdaning av delar av området. Vi har engagerat oss i frågan, träffat Kårstabor och deltagit i ett samrådsmöte. Vårt ...
Ingen bild ingen bild
2018-09-19
Vänsterpartiet behövs i Vallentuna för vår gemensamma välfärd!

Vänsterpartiet behövs i Vallentuna för vår gemensamma välfärd!

Det understryker de 801 Vallentunabor som röstade på oss i valet. Vi ökade med 0,5 procent till 3,8 procent och får därmed två mandat i kommunfullmäktige. Det är en stor framgång för oss i d...
Ingen bild ingen bild
2018-09-06
Rösta för ett Vallentuna för alla – inte bara för de rikaste

Rösta för ett Vallentuna för alla – inte bara för de rikaste

Här kan du ladda ned och läsa vad Vänsterpartiet i Vallentuna vill genomföra för att skapa ett bättre och rättvisare Vallentuna för alla i kommunen. Men också hur vi kan ställa om för att s...
2018-07-16
Vi vill skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste

Vi vill skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet Vallentunas kommunpolitiska program är färdigt! Under våren har vi diskuterat och formulerat de frågor som vi är engagerade i och som vi vill driva i vårt fortsatta arbete i komm...
Ingen bild ingen bild
2018-06-14
Vänsterpartiet behövs i Vallentuna

Vänsterpartiet behövs i Vallentuna

Vi i Vänsterpartiet i Vallentuna är ett antal samhällsintresserade personer som av vilja och intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitiken.Vi vill förändra och förbättra tillvaron för...