Vänsterpartiet behövs i Vallentuna

Vänsterpartiet behövs i Vallentuna

VallentunasjönVi är Vänsterpartiet i Vallentuna, ett antal samhällsintresserade personer som av vilja och intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitiken.
Vi vill förändra och förbättra tillvaron för invånarna i Vallentuna, men självklart också i Sverige och resten av världen.

Våra speciella intresseområden är miljö-, fritids- och kulturfrågor och funktionshinderfrågor men även bostadsbyggande och kommunikationer.

Titta gärna på vårt kommunalpolitiska program här: kommunalpolitiska program och vilka frågor vi driver i kommunfullmäktige under motioner