Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vallentuna

Styrelsemötet den 22 september

Igår kväll hade Vänsterpartiet Vallentuna återigen ett kreativt styrelsemöte. Vi gladdes över att vi gick framåt i valet och sörjde att det bara nästan räcket till två mandat. Nu får vi istället nyttja vår enda plats maximalt. Ordinarie ledamot i fullmäktige är Fredrik Ahlkvist och ersättare är Ola Nordstrand och Johan Rönn. Vi pratade om den närmaste framtiden och slog fast att funktionshinderpolitiken och FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning är vår huvudfråga. Inom frågan ska vi se till att delfrågan om neuropsykiatriska diagnoser utvecklas. I slutet av november ska vi fira vårt 90-årsjubileum. Eftersom våra styrelsemöten är öppna ska vi...

Preliminärt valresultat

Vänsterpartiet Vallentuna Preliminärt valresultat 2014 Sammantaget i våra 17 valkretsar fick vi 3,3%. Antalet röster var 640 vilket är en nära nog 50% ökning från 430. I nuläget får vi 1 mandat i kommunfullmäktige. Så här ser det ut i dom 17 olika valdistrikten i fallande skala. 5,7% Ormsta södra 5,1% Garn 5,0% Hammarbacken södra 5,0% Norrgården-Sörgården 4,5% Vallentuna C 4,1% Vada-Angarn-Össeby 4,1% Kårsta 3,6% Vallentuna västra 3,3% Markim-Orkesta-Frösunda 2,7% Vallentuna sydöstra 2,6% Ormsta norra 2,6% Bällsta Västra 2,5% Vallentuna nordöstra 2,5% Karlberg 2,2% Bällsta södra 1,9% Lovisedal 1,6% Hammarbacken norra