Kommunplan 2018–2020 − Vänsterpartiets yrkanden

Kommunplan 2018–2020 − Vänsterpartiets yrkanden

Här kan du ladda ned och läsa Vänsterpartiet Vallentunas yrkanden på Kommunplan 2018-2020.

Utdrag ur yrkandet:

Vallentuna har goda förutsättningar för en hållbar utveckling i alla avseenden och målet måste vara att Vallentuna ska vara den bästa och tryggaste kommunen för alla att bo och leva i. Vi står inför stora utmaningar när det gäller tillväxt, demografisk utveckling, miljö och händelser i vår omvärld. Analyser av dessa utmaningar saknas i alliansens förslag till kommunplan.

 

På följande punkter har vi andra och/eller högre visioner än alliansen i Vallentuna:

Vi är emot vinster i välfärden. Vi är inte emot valfrihet i den offentliga verksamheten, men den ska innebära verklig valfrihet. Kommunalt driven verksamhet ska vara basen. Privata företag kan komplettera men måste då tillföra nya metoder och högre kvalitet. Däremot vill vi stänga dörren för de företag som enbart hungrar efter vinster, stoppar våra skattepengar i sina egna fi
ckor och i vissa fall också skadeslösa går i konkurs och låter kommunerna ta de ekonomiska konsekvenserna. Skattepengarna ska stanna inom välfärden. Vi kräver att kommunen ställer tydligare krav på de aktörer som vill verka inom välfärden, t.ex. genom kontroll av att brukarna får en bra omsorg, att personalen får kollektivavtalsliknande villkor och att vi använder våra gemensamma resurser till att höja kvaliteten. Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid och försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras inom äldrevården.

Vänsterpartiet Vallentunas yrkanden på Kommunplan 2018-2020