• Hem
  • Sn 18 maj 2019:...
sida

Sn 18 maj 2019: Samverkan

Förslag  till Socialnämnden Vallentuna om samverkan

Det är ett känt problem att många klienter som behöver hjälp både från socialtjänsten och sjukvården, d.v.s. regionen, ofta faller mellan stolarna. Detta är särskilt påtagligt i missbruksvården men även inom barn och ungdomspsykiatrin. Det är ibland tydligt inom äldreomsorgen.

I Norrtälje har man försökt lösa detta problem med en unik integration av arbetet som de olika huvudmän utför. Man har gått från samverkan i allmänna termer, till ett organiserat samarbete mellan sjukvård och kommunens socialtjänst i ett gemensamt vårdbolag under namnet TioHundra.

Detta förenklar för klienterna och minskar risken för att klienten faller mellan stolarna och ger effektiviserar vård och omsorg

Vänsterpartiet föreslår:

  • att Socialnämnden beslutar att besöka TioHundra och studera deras verksamhet
  • att Socialnämnden utvärderar efter besöket möjligheterna att få till stånd en liknande verksamhet utifrån kommunens förutsättningar

Vallentuna 18/5 2019

Gunnar Bergström

Vänsterpartiet Vallentuna

TioHundra fick komma och berätta.  Andra förslaget avslogs om att få till något liknande

Kopiera länk