• Hem
  • Sn 10 december ...
sida

Sn 10 december 2019: Hyressättning SÄBO

Förslag till beslut gällade Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun

(Förklaring: På nämden föreslogs att man skulle godkänna en hyreshöjning för LSSboenden och äldreboenden genom att runda Hyresgästföreningen. Detta stoppades genom nedanstående yrkande)

I det förslag i ärendet som tillställts nämnden sägs att det inte finns en gällande förhandlingsordning gällande hyressättning.

Detta bygger på uppgifter i utredningen som är felaktiga. Det sägs under punkt 7 (s 9) att inga hyresförhandlingar skett under 2018 och 2019. Vid kontroll med hyresgästföreningen visar sig detta vara fel. Det finns ett avtal för 2018 och för 2019 var det Vallentuna kommun som drog sig ur förhandlingarna.

Med hänvisning  till att en bilaga saknas i förhandlingsordningen sägs att det inte finns en giltig förhandlingsordning. Hyresgästföreningen bestrider detta med hänvisning till att förhandlingar skett 2018, och till en början, 2019.

Hyresgästföreningen uppger vidare att om man ändå skulle fastslå att förhandlingsordning saknas så ogiltigförklaras hyrorna för 2018 och  höjningar skall återbetalas. Hyresgästföreningens jurist uppger vidare att om man går vidare, trots att det  finns en förhandlingsordning, kan kommunen krävas på skadestånd.

Om man avstår att förhandla via hyresgästföreningen måste förhandling göras med varje hyresgäst eller dess gode man.

Vänsterpartiet yrkar att:

  • Nuvarande förslag till hyressättning avvisas med hänvisning till felaktigheter i underlaget
  • Förvaltningen uppmanas återkomma med en korrigerad utredning samt med ett alternativt förslag på förhandling där man återgår till ordningen att förhandla via hyresgästföreningen.

 

Gunnar Bergström, Vänsterpartiet Vallentuna

Vallentuna 10/12 2019

 

Hela förhandlingen fick göras om och sker nu försenat p.g.a. Corona

Kopiera länk