• Hem
  • Sn 31 mars 2020...
sida

Sn 31 mars 2020: LSS

Förslag till beslut angående LSS i socialnämnden

Det har framkommit att bedömningarna inom socialförvaltningen gällande insatser enligt LSS har förändrats. Denna förändring har enligt uppgifter vi fått i nämnden och i media tyckts gå i en striktare riktning med hårdare bedömningar än tidigare.

Det har uppgivit att detta beror på en förändring i myndighetsutövningen. De som i och med detta fått minskat stöd och inte accepterar det uppmanas att överklaga.

Överklagan tar tid och energi från redan utsatta familjer och leder till en tid av minskade insatser och en oro för framtiden.

Det  uppges i media nu om minst 10 familjer som fått minskade insatser. En del av dem har överklagats och några har avgjorts enligt kommunens bedömning, andra har bedömts till fördel för de klagande.

Vänsterpartiet föreslår nu att:

  • Socialnämnden till nästkommande möte får en noggrann redogörelse för lagstiftningen, de bedömningsförändringar som gjorts och de nya riktlinjerna
  • Socialnämnden får en redogörelse för hur många ärenden som fått en tydligt annorlunda bedömning än tidigare
  • Socialnämnden får en redogörelse för hur många beslut inom detta område som överklagats och hur många av kommunens bedömningar som godtagits av förvaltningsrätten och hur många som avgjorts till den klagandes fördel

Gunnar Bergström,

Vänsterpartiet Vallentuna

Redogörelsen gavs i juni.  Alla överklagande ärenden är ännu inte avgjorda.

Kopiera länk