• Hem
  • Sn oktober 2019...
sida

Sn oktober 2019: Arbetsmiljön inom Hemtjänsten

Arbetsmiljön och förutsättningarna för hemtjänsten

Hemtjänstens personal gör ett utmärkt arbete efter sina förutsättningar.  Det har framkommit att en stor andel av de som arbetar i hemtjänsten är deltidsanställa. Orsaken till detta är flera men en del som är nämndens ansvar är arbetsmiljön. Där har de flesta i personalen avstått heltid för att arbetet är för tungt.

Under en försöksperiod på nästan 2 år i Göteborgs i ett äldreboende med 6 timmars arbetsdag jämfördes med ett med 8 timmar. Utfallet blev ökad hälsa för personalen med kortare arbetstid, minskad långtidsfrånvaro och ökade aktiviteter för de boende

Det finns en sak man göra för att minska stressen och det är att lägga in betalda raster. Dagar när stressen är som värst med exempelvis många larm, kan de rasterna användas som dragspel för att minska stressen. Idag finns Inga fikapauser, ingen tid för toalettbesök. Larmutryckningarna går idag ut över ordinarie besök.

Det finns en svårighet inom hemtjänsten då de beviljade insatserna till kund ligger så ojämnt fördelade över dagen.  Man  behöver vara många på morgon och på kväll och färre mitt på dagen. Oavsett arbetstidens längd behövs en strävan efter heltidstjänster med rimliga scheman. Scheman med delade pass ska inte ingå och de som är timanställda ska inte förlora ekonomiskt på förändringen utan behålla sina timmar.

För att komma till rätta med arbetsmiljön och att samtidigt möjliggöra en ytterligare kvalitetshöjning av insatserna för de äldre föreslås att

Förvaltningen utreder förutsättningarna och ekonomin för att:

  • lägga in betalda raster i schemat
  • en arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag under en försöksperiod på två år. Utredningen behöver innehålla besked om behov av anställningar, förslag på schemaförändringar och andra konsekvenser som en sådan förändring skulle innebära

Gunnar Bergström, Vänsterpartiet Vallentuna

 Förslaget avslogs

Kopiera länk