• Hem
  • Sn juni 2019: L...
sida

Sn juni 2019: Larm i hemtjänsten

Larm i Hemtjänsten

Förslag till Socialnämnden Vallentuna:

Det har framkommit att avtalet om larm hos de brukare som valt privata utförare i hemtjänsten har brister genom att kommunens personal kan tvingas avbryta pågående insats hos en brukare för att åka på larm. Det har också framkommit att kommunens personal ibland inte har den information som krävs för att möta den situation som förorsakat larmet

Vänsterpartiet föreslår:

  • Att Socialförvaltningen skall utforma ett nytt förslag till avtal om hur privata utförare själva skall ta hand om larm från sina brukare

Om detta inte är möjligt att

  • Att Socialförvaltningen tar fram förslag till annan lösning på larm från privata utförare

Det utlovades en  lösning på detta till sommaren 2020 – ingen rapport har kommit om hur det gått

 

Kopiera länk