• Hem
  • Sn september 20...
sida

Sn september 2019: Minskade HVB-kostnader

Vänsterpartiet yrkar

  • Att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nästa nämnd redovisa kostnaderna för externa HVB-placeringar, omfattningen av dem och en framtidsprognos, samt att bjuda in eller besöka Vårdförbundet Sörmland för att presentera deras upplägg för vård i egen regi i samverkan med grannkommunerna för nämnden

 

Gunnar Bergström. Vänsterpartiet Vallentuna

Förslaget avslogs

Kopiera länk