• Hem
  • Fairtrade skapa...
sida

Fairtrade skapar möjlighet till förändring


Vi jobbar för Fairtrade!

2015 motionerde Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige om att diplomera Vallentuna som en Fairtrade-kommun. Motionen avslogs.

Fairtrade är en internationell märkning för rättvisa förhållanden och för att hjälpa till med utvecklingen ekonomiskt, socialt och miljömässigt i de länder som främst exporterar livsmedel och annat till oss i bland annat Norden. I Sverige jobbar Fairtrade Sverige med att sprida kunskapen om rättvisemärkt, och vad det innebär förutom bättre betalt för odlarnas/tillverkarnas produkter, genom olika kampanjer över året. I maj månad arrangeras till exempel Fika För Fairtrade, och i veckorna 41 och 42 varje år arrangeras motsvarande Kampanjdagar För Fairtrade runt om i landet.

Kampanjdagar För Fairtrade har också arrangerats i Vallentuna varje år sedan 2016, med stort visat intresse från allmänheten, och med målsättningen att Vallentuna kommun ska certifieras som en Fairtrade City.

Vad är då en Fairtrade City?

Det är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt att det erbjuds Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser. Idag är över 70 kommuner runt om i Sverige diplomerade som Fairtrade City.

Vilka fördelar är det då för de som producerar de rättvisemärkta produkterna? Det ger upphov till såväl ekonomisk, social och miljömässig utveckling, genom att certifierade odlare får tillgång till en större internationell marknad, vilket i sin tur ger möjlighet till ökad försäljning. Ett garanterat minipris för råvaran finns också med som en garanti mellan odlare och köpare. Den Fairtrade-premie som delas ut till odlarna kan sedan användas för investeringar i lokalsamhället eller i verksamheten. I detta kan ingå t.ex. hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen.

Rättvisemärkta livsmedel förknippas mer och mer med ekologiskt odlade produkter. Det är vanligt att odlaren ställer om till ekologisk odling för att få ut ett högre pris för råvaran, utöver minipriset. Utöver livsmedel finns det många andra rättvisemärkta produkter, bland annat rosor, viner, leksaker, kläder, fotbollar, smycken, parfymer och en hel del till. Miljökriterierna handlar om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden.

Klicka på logon så kommer du till Fairtrade Sverige:

 

Kopiera länk