sida

Solidaritets-föreningen i Nordost

Syftet för Solidaritetsföreningen i  Nordost  är att främja solidaritet med människor i andra länder, men också med människor i Sverige till exempel flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste i det svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och vänder sig i första hand till Stockholms nordostkommuner (Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Norrtälje). Föreningen bedriver studier och opinionsbildning, genomför studiecirklar, föreläsningar, seminarier, kulturprogram, namninsamlingar och annan utåtriktad verksamhet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med lokala organisationer och grupper som har liknande syfte.

Vänsterpartiet Vallentuna är stödmedlem i Solidaritetsföreningen i Nordost, som hittas här:

 

Kopiera länk