Valfond

Valfond

Vi har upprättat en valfond för att kunna finansiera det lokala valarbetet. Vi ska göra ett hushållsutskick, köpa in material, annonsera, betala tillstånd m.m. Bidrag till den mottages tacksamt! Sätt in ditt bidrag på Vänsterpartiet Vallentunas postgirokonto 48 19 14-0, uppge ditt namn och märk inbetalningen Valfonden. Många bäckar små…