Vallentunavänsterns kandidater till fullmäktige

Vallentunavänsterns kandidater till fullmäktige

Fullmäktigelistan fastställdes enligt följande ordning:

 

Johan Fagerhem

Gunnar Bergström

Frida Lundin

Lars Svensson

Ulf Sellgren

Inger Larsson

Fredrik Ahlkvist

Christina Ohlsson

Johan Rönn

Lena Lundgren

Åsa Brunius