Vallentuna behöver Vänsterpartiet

Du behövs i Vänsterpartiet

Vi vill göra Vallentuna till en bättre kommun att bo i. En kommun där vi bryr oss om varandra och inte lämnar de svagaste i sticket, med omsorg om äldre, sjuka, funktionsvarierade och andra som kan behöva hjälp i vardagen. En kommun där vi är invånare – inte kunder. Där skola, bostad och miljö är gemensamma angelägenheter och där jordens klimat är något vi lånar från våra barn och barnbarn. En kommun där vi tillsammans bygger framtiden och inte lämnar besluten till de starkaste på ”marknaden”.

Vi behöver rusta upp skolorna, öka antalet lärare, satsa på skolhälsan, dvs göra en skolbudget som har barnens, deras utvecklings och de skolanställdas bästa för ögonen. Kollektivtrafiknära hyreslägenheter som gör att de av våra ”flygfärdiga” unga vuxna som vill bo kvar i kommunen också kan göra så, att de som separerat eller av andra skäl behöver ett permanent eller temporärt boende också har möjlighet till det, dvs alla som vill, bör ha möjlighet att bo kvar i kommunen. Kort sagt, vi verkar för ett inkluderande och solidariskt samhälle – ett samhälle för alla.

Vi kan göra det, men vi måste bli fler!

Om du vill vara aktiv i föreningen, så blir vi jätteglada. Är du intresserad av någon specifik fråga som du vill engagera dig i? Gillar du att skriva, fotografera, fungera som idéspruta eller någonting annat? Alla är varmt välkomna att delta aktivt i föreningen efter intresse och förmåga.

Aktuellt

Vänsterpartiets Logotyp
Kommunfullmäktige

Vallentunas Kommunplan 2023-2025

Gunnar Bergströms yrkande på KF 14 november: Kommunplanerna innehåller många siffror. Ibland kan ideologin skymmas och glömmas bort i alla…

Engagera dig

Instagram

Följ Vänsterpartiet Vallentuna på Instagram

Facebook

Följ Vänsterpartiet Vallentuna på Facebook

Kontakt

Här hittar du alla kontaktuppgifter, både lokalt, regionalt och nationellt

Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?