sida

Om oss

Vi är Vänsterpartiet Vallentuna, ett antal samhällsintresserade personer som av vilja och intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitik och olika typer av  solidaritetsarbete . Vi vill förändra och förbättra tillvaron för invånarna i Vallentuna, men självklart också i Sverige och resten av världen.

  • Vår värdegrund är alla människors lika värde.
  • Vårt mål är ett demokratiskt samhälle, grundat på solidaritet, jämställdhet och rättvisa.
  • Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck.
  • Ett samhälle som inte skapar funktionshinder.
  • Ett samhälle som är rättvist och ekologiskt hållbart där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan och där barnen är trygga och får de bästa förutsättningarna för sin utveckling.

Det betyder att vi i Vallentuna dels arbetar med lokala frågor och är aktiva i kommunfullmäktige, dels engagerar oss i regionala och nationella frågor som är viktiga för Vallentunaborna, dels driver solidaritetsarbete inom nätverk och föreningar som Fairtrade,  Klimatsmart Vallentuna och Solidaritetsföreningen i Nordost.

Vår speciella intresseområden är miljöfrågor, solidaritet mellan enskilda och grupper, bostadsbyggande och kommunikationer. Vi har också en särskild profil tvärs över alla andra ämnen, nämligen funktionshinderfrågor.

Titta gärna på vårt kommunalpolitiska program och vilka frågor vi driver i kommunfullmäktige under motioner.

Kopiera länk