Kommunalpolitiskt program

Korttext finska

Kommunalpolitiskt program

Vi arbetar för en god miljö, rimliga levnadsvillkor och ett rikt liv för vanliga människor.
Våra självklara ledord är solidaritet, omtanke, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.
Vi har samlat huvuddragen i vår politik för Vallentuna i vårt kommunalpolitiska program.

Aktuella frågor som vi har arbetat aktivt med är förslag om

  • att Snapptunafältet ska bli ett aktivitetsfält för alla åldrar
  • solceller på kommunala byggnader
  • busslinje från Åkersberga via Vallentuna till Arlanda
  • att bilanläggningarna i centrala Vallentuna ska flyttas för att ge plats för annan service och bostäder

 

Ladda ner vårt kommunalpolitiska program i pdf-format genom att klicka här!

Gå gärna med,

hjälp till att förändra och förbättra Vallentuna, Sverige och resten av världen!
Det är lätt att bli medlem i Vänsterpartiet.
Du behöver bara klicka på den här länken och fylla i vårt medlemsformulär.