Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Vänsterpartiet behövs i Vallentuna

Vi i Vänsterpartiet i Vallentuna är ett antal samhällsintresserade personer som av vilja och intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitiken.Vi vill förändra och förbättra tillvaron för invånarna i Vallentuna, men självklart också i Sverige och resten av världen.

  • Vårt mål är ett demokratiskt samhälle, grundat på solidaritet, jämställdhet och rättvisa.
  • Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck.
  • Ett samhälle som inte skapar funktionshinder.
  • Ett samhälle som är rättvist och ekologiskt hållbart där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan och där barnen är trygga och får de bästa förutsättningarna för sin utveckling.

Det betyder att vi i Vallentuna dels arbetar med lokala frågor och är aktiva i kommunfullmäktige, dels engagerar oss i regionala och nationella frågor som är viktiga för Vallentunaborna, dels driver solidaritetsarbete som Fairtrade och mottagande av nyanlända.

Vår speciella intresseområden är miljöfrågor, solidaritet mellan enskilda och grupper, bostadsbyggande och kommunikationer. Vi har också en särskild profil tvärs över alla andra ämnen, nämligen funktionshinderfrågor.

Titta gärna på vårt kommunpolitiska program här: Vallentuna Kommunprogram_2018 och vilka frågor vi driver i kommunfullmäktige under motioner.

Skriv en kommentar