Motioner

Motioner

Motioner från Vänsterpartiet Vallentuna

Kommunfullmäktige 16 juni 2018

V motion Barnkonv 2018

Motionen är ännu inte behandlad av fullmäktige.

Kommunfullmäktige 13 november 2017

Motion angående förstelärare

Kommunfullmäktige avslog motionen 16 juni 2018

 

Kommunfullmäktige 11 september 2017

Motion angående busstrafik till Arlanda

Motionen avslogs av fullmäktige 11 december 2017.

 

Kommunfullmäktige 21 november 2016

Motion angående planeringen i centrala Vallentuna

Motionen avslogs av fullmäktige 11 december 2017.

 

Kommunfullmäktige 18 april 2016

Motion angående uppgradering av återvinningsstationerna

Denna motion bifölls på fullmäktigemötet den 21 november, den första motion som Vänsterpartiet har fått igenom på åratal! Idén var Johan Rönns.

 

Kommunfullmäktige 15 februari 2016

Motion angående solceller på tak på byggnader tillhörande Vallentuna kommun

Motionen avslogs av fullmäktige 13 november 2017.

 

Kommunfullmäktige 23 november 2015

Motion angående föreningsgård

Motionen avslogs av fullmäktige 19 juni 2017.

 

Kommunfullmäktige 14 december 2015

Motion angående Snapptunafältet

Motionen avslogs av fullmäktige 18 april 2016.