Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vallentuna

Yttrande över detaljplan för Kårsta-Rickeby 2

Kårsta stationssamhälle ska förtätas och ett förslag till detaljplan har lagts fram. Det möttes av kraftig kritik hos Kårstaborna och ett nytt förslag ska utarbetas. För att det nya förslaget ska bli så bra som möjligt har Samhällsbyggnadsförvaltningen ändå efterlyst synpunkter på det tidigare förslaget, som innebar en mycket hårdhänt omdaning av delar av området. Vi har engagerat oss i frågan, träffat Kårstabor och deltagit i ett samrådsmöte. Vårt yttrande till förvaltningen bifogas här. Gunnar Bergström och Lena Lundgren Vänsterpartiet Vallentuna Kårsta detaljplan yttrande Vänsterpartiet